Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Patronat
Partnerzy

Agnieszka Aleksiejczuk

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Członek Zespołu Ekspertów ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP, Członek Rady Programowej Linii Współpracy 2016 (LW 2016), Członek Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych, Członek Zespołu I Lidera Cyfryzacji w Polsce. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka III edycji Akademii Zarządzania IT w Administracji Publicznej. Doktorantka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Wdraża w życie Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego E-Podlaskie, realizując projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze e-administracji, e-zdrowia i e-edukacji, a także aktywizując i włączając w ten proces różne środowiska.

Piotr Bator

Przygodę z HPE rozpoczął w 2014 roku jako Konsultant Techniczny w dziale PreSales. W ramach swoich działań, wspiera partnerów oraz dystrybutorów w szerzeniu wiedzy technicznej na temat produktów HPE Storage oraz Hiperkonwergentnych. Wiedza ta, trafia do jego klientów i nie tylko i pozwala upraszczać świat IT jednocześnie upraszczając świat administratorom. Doskonale czuje się na scenie, przed kamerą oraz wśród ludzi.

Maciej Bułkowski

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Od początku swojej pracy zawodowej związany z wdrożeniami oraz utrzymaniem systemów informatycznych. W chwili obecnej Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odpowiedzialny za utrzymanie, zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną, tworzenie aplikacji i zarządzanie projektami za zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Regionie. Przewodniczący Zespołu Eksperckiego przy Związku Województw RP oraz członek Zespołu ds. SI przy KWRiST.

Piotr Gajewski

Zastępca Dyrektora Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów w Ministerstwie Cyfryzacji. W latach 2007-2016 kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ełku. W latach 1997-2016 związany z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Posiada prawie 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu i nadzorze nad systemami informatycznymi. W 2006 r. został wybrany na radnego powiatu ełckiego, przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Sportu. W kolejnych kadencjach do 2016 r. był przewodniczącym Rady Powiatu Ełckiego. W marcu 2016 r. został wybrany na prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Ewelina Gładki

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Członek Zespołu Ekspertów ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP. Członek Zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Absolwentka pierwszej edycji Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej. Inicjator Świętokrzyskich Dni Informatyki 2016 – pierwszego wydarzenia targowego skupiającego środowisko informatyków z podmiotów publicznych oraz biznesu na terenie woj. świętokrzyskiego. Realizuje projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w tym projekty informatyczne w obszarze e-zdrowia, informacji przestrzennej i e-usług realizowanych przez urząd marszałkowski i jednostki wojewódzkie jak również jednostki samorządu terytorialnego. Popularyzatorka projektów związanych z rozwojem kompetencji cyfrowych.

Paweł Huk

Pre-Sales Technical Consultant w HP Inc. Polska, gdzie zajmuje się wspieranie firm partnerskich w wyborze właściwych rozwiązań dla konkretnych projektów, zbieraniu informacji i ocenie potrzeb klientów zarówno biznesowych jak i technicznych, prezentacją rozwiązań i zalet produktów HP oraz dostarczaniem szczegółowej wiedzy technicznej na temat produktów HP.

Grzegorz Hunicz

Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Lublin. Od ponad 15 lat związany z rynkiem teleinformatycznym. Zaangażowany w rozległe projekty integracyjne dla podmiotów komercyjnych oraz instytucji publicznych. Wcześniej związany z rynkiem telekomunikacyjnym oraz ISP. Specjalista z zakresu audytu systemów informatycznych oraz zarządzania projektami. Lider wielu projektów teleinformatycznych, architekt systemów bezpieczeństwa, szef Rady Programowej Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończone liczne studia podyplomowe i szkolenia, związany ze środowiskiem naukowym jako doradca oraz wykładowca. Pomysłodawca oraz szef miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej w Lublinie.

Maciej Jabłonecki

Kierownik Oddziału Informatycznego Sądu Okręgowego w Toruniu. Zaangażowany w wiele projektów realizowanych na szczeblu centralnym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Specjalizuje się w informatyzacji jednostek wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwie systemów oraz zagadnieniach z pogranicza informatyki, prawa oraz zarządzania. Absolwent kierunku matematyka w zakresie informatyki oraz kierunku zarządzanie w zakresie zarządzania firmą. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej oraz z zakresu zarządzania instytucjami publicznym.

Adam Jurczenia

Związany z branżą informatyczną od ponad 20 lat, przez ostatnie 10 lat odpowiada za relacje z kluczowymi klientami, budowę koncepcji i wizji rozwiązań w zakresie projektowania systemów informatycznych, e-usług, wdrażania doświadczeń oraz związane z nimi działania handlowe. Kluczowi klienci: administracja samorządowa i rządowa na terenie całego kraju. Współkoordynator i wykonawca projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Ekspert Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych. Certyfikowany specjalista Prince2 Practitioner, ITIL, ITIL - Operational Support and Analysis. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. rozwoju i sprzedaży systemów dla administracji publicznej w Centrum Informatyki „ZETO” S.A.

Grzegorz Kapusta

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. Urodzony w 1966 roku w Rykach. Absolwent Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa w Sobieszynie-Brzozowej oraz Akademii Rolniczej w Lublinie (filia w Zamościu – Instytut Nauk Rolniczych). Od roku 1998 pracownik Spółdzielni Mleczarskiej Ryki, gdzie przez 14 lat zajmował stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za bazę surowcową i handel. Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od 2006 roku nieprzerwanie sprawuje mandat radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego. W lipcu 2016 roku został członkiem Zarządu Województwa obejmując funkcję wicemarszałka.

Anna Pawlak

Dyrektor Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na  kierunku prawo. W 2001 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie; w latach 2005–2012 pełniła funkcję kierownika Oddziału Zamówień Publicznych w Departamencie Organizacyjno - Prawnym, w lipcu 2012 r objęła stanowisko za-cy dyrektora Departamentu Gospodarki i Innowacji pełniąc jednocześnie funkcję kierownika projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  Województwa Lubelskiego. Od stycznia 2016 roku dyrektor Departamentu Cyfryzacji UMWL w Lublinie w ramach którego odpowiedzialna jest, między innymi, za utrzymanie rezultatów trzech projektów, realizację dwóch projektów: o zasięgu regionalnym –  Cyfrowe Lubelskie oraz ponadregionalnym – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej, a także innych działań w zakresie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Jarosław Pudzianowski

Pełnomocnik Dyrektora CSIOZ do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Pełnomocnik Dyrektora CSIOZ do spraw Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Pełnomocnik Dyrektora CSIOZ do spraw Ochrony Informacji niejawnych. Od ponad 20 lat zajmuje się informatyką śledczą i bezpieczeństwem informacji, zarządzaniem kryzysowym i ciągłością działania.

Robert Skałba

Od 8 lat związany z branżą IT. Obecnie Product Manager w Arcus S.A. odpowiada za zintegrowane rozwiązania zarządzania drukiem. Miłośnik zegarków oraz kolekcjoner broni strzeleckiej.

Grzegorz Sroka

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Informatyka i Ekonometria. W dziale sprzedaży Brother od 2012 roku. Służy doradztwem w doborze odpowiednich rozwiązań. W swoich wystąpieniach wskazuje obszary na jakie warto zwrócić uwagę optymalizując środowisko druku. Ukazuje korzyści, jakie niesie za sobą możliwość outsourcingu w tym zakresie. W wolnych chwilach oddaje się swojej pasji, jaką jest snooker.

Piotr Wojtasik

Inżynier wsparcia sprzedaży oraz wdrożeniowiec z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Elektroniki i Telekomunikacji oraz certyfikowany inżynier wielu rozwiązań bezpieczeństwa. Od 2009 roku związany z tematyką backupu, monitorowania infrastruktury sieciowej i pracowników. Na co dzień prowadzi szkolenia i wdrożenia w Axence oraz realizuje usługi doradztwa oraz rekonfiguracji zagadnień odpowiedzialnych za zabezpieczanie, backup, monitorowanie oraz rejestrowanie ruchu w sieci IT. Prywatnie interesuje się nowymi technologiami, dobrym kinem oraz astronomią.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.